Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Do lesů nevstupujte až do 6. února

Zákaz vstupu do lesa, pobyt a pohyb v lesích platí v celém správním obvodu Českého Krumlova jako obce s rozšířenou působností. Na základě vyhlášení nouzového stavu v Jihočeském kraji vydalo město Český Krumlov nařízení zakazující veřejnosti aktivity v lesích do půlnoci 5. února. Osoby, které se přesto budou v lese pohybovat, mohou podle lesního zákona zaplatit pokutu až 5 000 Kč.
Do lesů smějí vstoupit pouze osoby organizující a provádějící likvidační práce, myslivci přikrmující zvěř, orgány vrchního státního dozoru v lesích, orgány státní správy lesů a České inspekce životního prostředí. Všichni vlastníci lesa na tomto území mohou provádět pouze nahodilou těžbu.

..