Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Otočný most postaví pražská firma JHP

Město Český Krumlov vybralo dodavatele na stavbu otočného mostu u pivovaru. Z pěti uchazečů se vítězem výběrového řízení stala pražská společnost JHP s cenou 58,256 mil. Kč. Práce ale začnou až po zajištění finančních zdrojů, které chce město získat z Evropské unie. Dle dostupných informací bude projekt otočného mostu realizován v ČR poprvé. Konstrukce, jež se při velké vodě otevře ve dvou částech po a proti směru proudu, nahradí provizorní most zapůjčený z fondu státních hmotných rezerv do října příštího roku. Původní most strhly povodně v roce 2002.

Otočný most postaví pražská firma JHP