Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Do konce roku budou opraveny škody po červencových deštích

Město Č. Krumlov uspělo se svými čtyřmiliónovými požadavky na dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič schválil Č. Krumlovu dotace na komunikace nejhůře poškozené během červencových přívalových dešťů - na Potoční, Luční, Krásné údolí, Nové Spolí-Slupenec, Křížová hora, Nové Spolí-Ke Školce. Na těchto komunikacích došlo k erozi pokladních vrstev a k poškození a zanesení odvodňovacích zařízení. Odstranění následků záplavových škod si na běžných opravách vyžádá kolem 3,059 mil. Kč a na nutných investicích asi 1,023 mil. Kč. Výše dotace můžeme být až stoprocentní. Díky tomu mohou být nejnutnější opravy provedeny do konce roku.