Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Za Nádražím

Od 1. července do 20. srpna by měla firma Povltavská stavební společnost s.r.o. Český Krumlov provést rekonstrukci rozvodů vody sociálního zařízení a kuchyně školky Za Nádražím. Půjde o kompletní výměnu rozvodů vody, které jsou ve velmi špatném stavu, tzn. že jsou zarostlé, a tím neprůchodné (budova je stará 30 let). V ceně díla ve výši 1,427 mil. Kč jsou kromě výměny vodoinstalace zahrnuty např. částečná výměna odpadů, stavební úprava sociálního zařízení, úprava elektroinstalace, radiátorů, výměna obkladů a dlažeb v chodbách, šatnách, kde se budou měnit trubky, dále výměna vzduchotechniky ve varně, zřízení nového hygienického zařízení pro zaměstnance.

..