Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Péče o mobiliář ve městě

Dlouhá zima i nepříznivé jarní počasí zbrzdily práce na údržbě městského mobiliáře. V současné době jsou již téměř hotovy nátěry laviček a odpadkových košů na Míru, kde zbývá 25 nenatřených laviček, v Nových domovech. Hotovo je na Vyhlídce, na autobusovém nádraží, okolí rybníka a další lokality budou řešeny. Práce pokračují pomalu kvůli dešti, neboť vodou nasáklé dřevo nelze ošetřit nátěrem.