Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Uzavírka komunikace pod Plášťákem skončí o týden dříve

Ke zprovoznění průchodu pod Plášťovým mostem by mělo dojít během pátku 16. prosince. Práce na dokončení propojení inženýrských sítí budou ukončeny do 23. prosince. Město dotáhne akci do fáze nezpevněné povrchové vrstvy, finální povrch (zádlažbu) provede na jaře Státní památkový ústav ČB.

Plášťový most